הצהרת פרטיות

א. בעת רכישתך באתר הנך נדרש לספק במדויק פרטים מלאים. יש לציין כי מסירת פרטים שגויים עלולים לפגוע בחוויית תהליך ההזמנה או בהשלמתה. האתר אינו אחראי לכל נזק שייגרם כתוצאה מכך.
 
ב. בעת רכישתך באתר הנך מצהיר ומסכים, כי הפרטים שתמסור והפרטים הנוספים שיאספו במהלך הרכישה באתר יישמרו במערכת.
 
ג. במידה וחשיפת הפרטים של המשתמש תידרש על ידי גוף ממשלתי הפועל על פי דין או על פי צו בית משפט או במסגרת הליכים משפטיים כנגד החברה – תמסור החברה את הפרטים של המשתמש אשר נמצאים במערכת תוך שמירה על פרטיותו של המשתמש ככל הניתן.
 
ד. החברה רואה חשיבות רבה בנושא אבטחת המידע של המשתמשים. אנו עושים מאמצים רבים לצורך הגנה על המידע האישי של המשתמש. יש לציין כי החברה לא מתחייבת ששירותיה יהיו חסינים באופן מוחלט מפני פריצה ו/או מפני גישה לא מורשת למידע המאוחסן בהם.
 
ה. אנו עשויים להשתמש במידע שנצבר ממך בזמן שימוש באפליקציה עבור שיפור חווית השימוש, שירות לקוחות.
 
ו. החברה תעשה שימוש במידע הנאסף בטיפול בבעיות טכניות.
 
ז. אנו רשאים לשנות את מדיניות הפרטיות בכל עת, מומלץ לעיין מדי פעם על מנת להישאר מעודכן.