תקנון האתר

ברוכים הבאים לאתר האינטרנט שלנו.
בטרם קנייתך באתר “zinosport.co.il” (להלן: “האתר” או “zinosport.co.il”) יש לקרוא את תנאי השימוש להלן המהווים בסיס משפטי מחייב לכל פעולה באתר. 
האתר הינו בבעלות זינו ספורט ציוד ספורט בע”מ (ח.פ 206536880 )
 
השימוש בלשון זכר הוא מטעמי נוחות בלבד, והכוונה היא לגברים ולנשים כאחד. 
השימוש באתר זה הינו בכפוף למדניות החברה והתקנון כמפורט להלן:
 
כל המבצע פעולת רכישה באתר זינו  ספורט
 (להלן: “מבצע הפעולה” ו/או “הרוכש”), מצהיר בעצם ביצועה – כי הוא מודע לתקנון האתר ולכללים החלים על רכישת מוצרים באמצעות אתר זינו ספורט,כי הוא מכיר כללים אלה,  וכי לא תהיה לו/או למי מטעמו כל טענה ו/או תביעה ו/או דרישה כנגד זינו  ספורט ו/או מפעילי האתר ו/מטעמם, מלבד טענות הקשורות בהפרת התחייבויות על פי תקנון זה.
 
אודותינו:
 א. זינו ספורט מציע לרוכשים מוצרי ספורט הנמכרים באתר, ניתן גם להגיע אלינו למחסן המרכזי הנמצא באיזור חיפה/קריות. רחוב אשר 2 קרית ים
 
 ב. כל המוצרים הנמכרים באתר זינו ספורט , מוצעים לגולשים לרכישה במחיר הנ״ל
 
ג. אתר זינו ספורט נותן לכם לעיתים להנות ממבצעים מיוחדים, הנחות מיוחדות.
כל מבצע תקף למשך תקופת תוקפו אשר ייקבע על יד האתר וההצעה לרכישת המוצר בהתאם לתנאי כל מבצע עומדת לגולש במהלך התקופה הנקובה בלבד.
 
 ד. אין כפל מבצעים, אלא אם כן צוין אחרת.
 
הגבלת גיל:
מי רשאי להשתמש באתר ?
א. כל אדם מעל גיל 18 הכשיר לבצע פעולות משפטיות מחייבות יכול לבצע רכישה באתר בכפוף לתקנון. 
 
ב. במידה והמשתמש אינו כשיר לבצע פעולות משפטיות מחייבות אין לבצע פעולות רכישה באתר. במידה והמשתמש קטין (מתחת לגיל 18) אין לבצע רכישה באתר ללא אישור מאחד ההורים או ללא אישור אפוטרופוס. 
 
ג. המשתמש בעל תעודת זהות ישראלית תקפה או תאגיד המאוגד והרשום כדין בישראל.
 
ד. המשתמש בעל כרטיס אשראי תקף שהונפק בישראל ע”י חברת אשראי הפועלת כדין בישראל.
 
ה. המשתמש הוא בעל תא דואר אלקטרוני (“E-mail”) באינטרנט ובעל כתובת מגורים בישראל.
 
ביצוע הזמנה ותנאי מכירה:
א. אנו עושים את מיטב יכולתנו לוודא כי כל המוצרים שיש באתר יימצאו במלאי. אולם, אם יתברר כי מסיבות כלשהן מוצר מסוים אשר שנרכש לא היה במלאי, תישלח אליך הודעה לכתובת הדוא”ל או לטלפון שלך. במקרה כזה, אנו נציע לך מוצר חלופי ולאו דווקא באותו הערך שהיה מוצע באתר. במידה ואם תקבל את ההצעה, אנו נשלח פרטי הזמנה מעודכנים. במידה ואם אינך מעוניין בהחלפה, תהיה זכאי לסרב ולקבל החזר כספי מלא דרך אמצעי התשלום ששילמת. 
 
ב. כל הסכומים והמחירים שמוצגים באתר הינם מחירים כוללים מע”מ על פי דין. 
 
ג. בעת ביצוע רכישה באתר, המשתמש נדרש לספק פרטים מלאים ונכונים, כגון: שם מלא, כתובת, עיר, מיקוד, כתובת דוא”ל, מספר טלפון, מספר כרטיס אשראי, מספר תעודת זהות ופרטים נוספים אם וככל שיידרשו. המשתמש אחראי לספק פרטים תקינים ונכונים. האתר אינו אחראי לכל נזק שייגרם למשתמש כתוצאה מכך שהמשתמש סיפק פרטים לא נכונים ו/או מדויקים.
 
ד. החברה מציעה לרכישה באתר מוצרים ושירותים בכמויות, במחירים ובתנאים כפי שתמצא לנכון מעת לעת ולפי שיקול דעתה הבלעדי. לחברה שמורה הזכות להוסיף ו/או לגרוע מהמוצרים והשירותים המוצעים באתר, לקבוע את כמות כל מוצר ו/או שירות שיוצע לרכישה, את אופן הרכישה ואת מחיר הרכישה.
 
ה. מפעיל האתר לא תישא במישרין או בעקיפין באחריות כלשהי למקרה שבו פרטי המשתמש לא יקלטו במערכת, ו/או לכל בעיה טכנית ו/או אחרת המונעת מהמשתמש להשתמש בשירותים, באמצעות האתר.
הגשת פרטים אישיים כוזבים אסורה לחלוטין ומהווה עבירה פלילית על פי הוראות חוק העונשין, התשל”ז – 1977 ו/או כל דין.
 
ו. בצדו של כל מוצר ו/או שירות מופיע תיאור קצר ותמציתי של המוצר, הנמסר באחריותו הבלעדית של המוכר ומחירו של המוצר כפי שמוצע על ידי המוכר. המחיר של מוצר או שירות, הינו מחיר כפי שמוצע על ידי המוכר. מחירים אלה אינם משקפים בהכרח את המחיר הנמוך ביותר בשוק, ובאחריות המזמין לבדוק ולערוך השוואת מחירים.
 
ז. מייד לאחר ביצוע הזמנה תשלח הודעה מתאימה כי הפעולה אושרה, ההזמנה תרשם במערכת זינו ספורט
תחת ״ההזמנות שלי״ כמו כן ישלח אישור בדואר אלקטרוני על ביצוע ההזמנה .
 
‫תנאי תשלום:
א. הזמנה באתר באמצעות כרטיס אשראי (כל הסוגים) מאובטח.
ומגן את פרטיות הלקוחות DSS-PCI –האתר עומד בתקן אחיד לאבטחת מידע לעסקים

ב. הזמנה טלפונית והשארת פרטי כרטיס אשראי בטלפון‬
 
‫4. תשלום אשראי במעמד אסיפה עצמית  (בתיאום מראש)

4. מזומן בש”ח במעמד קבלת המוצר (איסוף עצמי )

5. המחירים באתרינו הינם למזומן וכוללים מע”מ כחוק

6. במקרים של פריסת תשלומים – ללא קרדיט או עם קרדיט 
‬
 
ביטול עסקה:
א. מבצע ההזמנה רשאי לבטל בכתב לחברה את עסקת הרכישה באמצעות שליחת הודעת דוא”ל לכתובת zino.sport.il@gmail.com
 
ב. בכל מקרה של ביטול עסקה לאחר שהמוצר כבר נשלח, על הרוכש להשיב את המוצר על חשבונו באריזתו המקורית, שלם, ללא פגיעה, נזק, פגם או קלקול מכל מין וסוג שהוא אל החנות ממנה רכש. 
 
ג. במקרה של החזרת מוצג שנפגם ו/או ניזוק ו/או התקלקל ו/או ספג כל פגיעה כלשהי ו/או אריזתו הושחתה, כפופה לזכותה של החברה לתבוע את נזקיה בשל כך.
 
ד. יודגש ויובהר, במקרה של ביטול עסקה חלה חובת ההחזרת המוצע לחנות על הרוכש. למעט, אם הביטול נבע מפגם במוצר או עקב אי התאמתו לפרטים שהוצגו לגביו באתר.
 
ה. החברה תכבד ביטול עסקה של הזמנה עד 24 שעות ממועד הזמנתה באתר. 
 
ו. החזר כספי יינתן בניכוי של 5% (דמי טיפול) מערך הטובין ו/או השירות או 100 ₪ לפי הנמוך וזאת לפי הוראת דמי הביטול לפי התקנות.  
 
 
 מדיניות פרטיות
א. בעת רכישתך באתר הנך נדרש לספק במדויק פרטים מלאים. יש לציין כי מסירת פרטים שגויים עלולים לפגוע בחוויית תהליך ההזמנה או בהשלמתה. האתר אינו אחראי לכל נזק שייגרם כתוצאה מכך.
 
ב. בעת רכישתך באתר הנך מצהיר ומסכים, כי הפרטים שתמסור והפרטים הנוספים שיאספו במהלך הרכישה באתר יישמרו במערכת.
 
ג. במידה וחשיפת הפרטים של המשתמש תידרש על ידי גוף ממשלתי הפועל על פי דין או על פי צו בית משפט או במסגרת הליכים משפטיים כנגד החברה – תמסור החברה את הפרטים של המשתמש אשר נמצאים במערכת תוך שמירה על פרטיותו של המשתמש ככל הניתן.
 
ד. החברה רואה חשיבות רבה בנושא אבטחת המידע של המשתמשים. אנו עושים מאמצים רבים לצורך הגנה על המידע האישי של המשתמש. יש לציין כי החברה לא מתחייבת ששירותיה יהיו חסינים באופן מוחלט מפני פריצה ו/או מפני גישה לא מורשת למידע המאוחסן בהם.
 
ה. אנו עשויים להשתמש במידע שנצבר ממך בזמן שימוש באפליקציה עבור שיפור חווית השימוש, שירות לקוחות.
 
ו. החברה תעשה שימוש במידע הנאסף בטיפול בבעיות טכניות.
 
ז. אנו רשאים לשנות את מדיניות הפרטיות בכל עת, מומלץ לעיין מדי פעם על מנת להישאר מעודכן.
 
ח. החברה מתחייבת שלא לשתף את המידע שנאסף לגורמים חיצוניים ולחברות צד ג’.
 
 
מדינות אספקת מוצר ושירות:
 
אספקה והובלה
א. החברה תדאג לספק כל מוצר שנרכש על ידי המשתמש באתר (בתוספת דמי המשלוח המפורטים באתר), לכתובת שסיפק המשתמש בעת רכישתו באתר. 
 
ב. אספקת המוצר תעשה בהתאם לתנאי האספקה הנקובים בדף המכירה של המוצרים. 
 
ג. החברה מתחייבת לספק רק מוצר אשר שולם במלואו באמצעות כרטיס אשראי או מזומן. 
 
ד. באזורים המוגבלים לגישה מבחינה ביטחונית, החברה רשאית להעמיד את המוצר לרשות המשתמש במקום סמוך מקובל, אשר יתואם עימם מראש. 
 
ה. דמי המשלוח המפורטים באתר אינם כוללים הובלה חריגה או התקנה אלא אם צוין אחרת . הובלה חריגה משמעותה הינה הובלה לקומות גבוהות ללא אפשרות להוביל במעלית ו/או הובלה הדורשת כוח אדם נוסף ו/או אמצעים מיוחדים. במקרה של הובלה חריגה, רשאית החברה לגבות תשלום נוסף. 
 
ו. מספר הימים לאספקת המוצר ימנו החל ממיום קבלת אישור לעסקה מחברת האשראי של הרוכש. מועד האספקה וכן המועד לביצוע איסוף עצמי מחושבים על פי ימים עסקים, דהיינו ימים א’ – ה’ ואינם כוללים ימי שישי, שבת, ערבי חג וימי חג. 
 
ז. בעת אספקת המוצר רשאית החברה לדרוש נוכחותו של בעל כרטיס האשראי ו/או הצגת תעודת זהות של בעל כרטיס האשראי ו/או חתימתו של בעל כרטיס האשראי כתנאי למסירת המוצר. 
 
ח. במקרה של איסוף עצמי – ניתן לאסוף ממחסני החברה לאחר תיאום מראש ללא עלות נוספת. בכתובת אשר 2 קרית ים. המוצר יימסר רק בהצגת חשבונית ו/או תעודה מזהה של בעל כרטיס האשראי. או לחילופין תשלום במקום
 
ביטול עסקה:
א. מבצע ההזמנה רשאי לבטל בכתב לחברה את עסקת הרכישה באמצעות שליחת הודעת דוא”ל לכתובת zino.sport.il@gmail.com
 
ב. בכל מקרה של ביטול עסקה לאחר שהמוצר כבר נשלח, על הרוכש להשיב את המוצר על חשבונו באריזתו המקורית, שלם, ללא פגיעה, נזק, פגם או קלקול מכל מין וסוג שהוא אל החנות ממנה רכש. 
 
ג. במקרה של החזרת מוצג שנפגם ו/או ניזוק ו/או התקלקל ו/או ספג כל פגיעה כלשהי ו/או אריזתו הושחתה, כפופה לזכותה של החברה לתבוע את נזקיה בשל כך.
 
ד. יודגש ויובהר, במקרה של ביטול עסקה חלה חובת ההחזרת המוצע לחנות על הרוכש. למעט, אם הביטול נבע מפגם במוצר או עקב אי התאמתו לפרטים שהוצגו לגביו באתר.
 
ה. החברה תכבד ביטול עסקה של הזמנה עד 24 שעות ממועד הזמנתה באתר. 
 
ו. החזר כספי יינתן בניכוי של 5% (דמי טיפול) מערך הטובין ו/או השירות או 100 ₪ לפי הנמוך וזאת לפי הוראת דמי הביטול לפי התקנות.
 
אחריות מוצר:
א. תקופת האחריות למוצר שונה בין מוצר למוצר. יש לעיין בתנאי האחריות של המוצר בדף המכירה טרם ביצוע העסקה. 
 
ב. האחריות לא תהיה תקפה במקרה שהנזק נגרם עקב שימוש לקוי של הלקוח במוצר. כגון: שבר, הפלת משקולת, נפילה, רטיבות, תחזוקה לקויה, שימוש לא נכון במוצר וכד’).
 
ג. החברה אינה אחראית להתקנה ו/או הרכבת המוצרים שנרכשו באתר ובאחריותו של הלקוח לטפל בכך. לחלק מהמוצרים  יש אפשרות להתקנה בתוספת תשלום במידה והלקוח שילם על תוספת התקנה כמו שצוין באתר
 
ד. החברה אינה אחראית על אחזקתם ו/או טיפולם של המוצרים שנרכשו באתר ובאחריותו של הלקוח בלבד.
 
ה. בכל מקרה של תקלה באחריות המוצר, הלקוח ישלח את המוצר אל מחסני החברה, בצירוף חשבונית מקור. החברה תהיה אחראית לתיקון המוצר או החלפתו של המוצר. 
 
ו. במקרה ולא ניתן לתקן את התקלה שבאחריות הלקוח, יוצע ללקוח החלפה או זיכוי על פי מלאי המוצר, ובהתאם למדיניות החברה.